Chuyện Chiếc Cầu Vồng

Chuyện Chiếc Cầu Vồng

 

Ngày xửa ngày xưa, tất cả các mầu trên trái đất cùng tranh cãi nhau, mầu nào cũng tự khoe mình đẹp nhất. Tiếng cãi vã càng ngày càng lớn. Bỗng nhiên một tiếng sét sáng chói kinh hoàng. Chạy ngang bầu trời, tiếng sấm ùm ùm ào tới, đi theo là cơn mưa như bão đổ xuống.

 

Mầu nào cũng sợ hãi tìm cách trú thân và nép sát vào nhau.

 

Cơn mưa lúc đó mới nói :

 

Ðồ mầu ngu dốt ! Tại sao các ngươi chống lại nhau ? Tại sao các ngươi muốn thống trị nhau ? Các ngươi không ý thức là các ngươi được dựng nên, mỗi mầu theo một mục đích riêng đặc biệt sao ? Tạo Hoá thương mỗi mầu trong các ngươi, Ngài cần mỗi mầu trong các ngươi.

 

Hãy nắm lấy tay nhau và tiến tới đây. Ta sẽ sắp xếp đặt các ngươi trên bầu trời thành một cầu vồng xinh đẹp. Các ngươi sẽ cho thế giới biết là các ngươi sống trong hoà bình, các ngươi sẽ trở thàng dấu hiệu của bình an, liên kết và hy vọng.

 

Cứ như thế, mỗi lần Tạo Hoá gửi mưa xuống để lau sạch trái đất, Ngài đặt cầu vồng trên bầu trời để nhắc nhở rằng :

 

 

Chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau, và vui mừng vì sự cần có nhau.

 

Sưu Tầm

Ngày Đăng:2013-09-08 Lần Xem:1183