Đọc Kinh Thánh trên máy tính

Chương trình Thánh Kinh Điện Tử VCatBible do VietCatholic soạn thảo chương với hàng ngàn hình ảnh, bản đồ, các hồ sơ audio, và các bài chú giải, thuyết trình về Thánh Kinh.

Click vào Đây để tải về .

Sau khi download về chỉ cần giải nén là sử dụng được.

Ngày Đăng:2010-10-04 Lần Xem:1277