Ba Cái Từ Bỏ

 

 
Phúc Âm Thánh Luca nhắc đến ba điều mà người muốn theo Chúa cần phải bỏ lại sau lưng: bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, (bỏ mình) vác thập giá mình mà theo Ta, và bỏ tất cả của cải mình có (Lc 14:25-33).  Phúc Âm Thánh Mátthêu cũng nhắc đến ba điểm trên nhưng đem điều “bỏ mạng sống mình” thay vào điều thứ ba của Thánh Luca là “bỏ của cải” (Mat 10:37-39).  Phải chăng, vì Thánh Mátthêu là người thâu thuế nên ông không muốn nhắc tới chuyện tiền bạc; vì mạng sống đi liền với tiền của, nhưng khi ta lìa trần thì cũng không thể mang của cải mình theo?  Đây là vài cảm nghĩ khiêm tốn về Phúc Âm của tuần này:   
 
Bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình: xã hội Trung Đông sống dựa vào tình liên đới trong đại gia đình và bộ lạc vì người ta thường cưới nhau trong đám anh em họ của nhà mình; thêm vào đó, người ta sẽ mất đi tất cả những gì để bảo hiểm cho mình trong lúc cần thiết nếu họ bỏ cha me, anh chị em và họ hàng.  
 
(Bỏ mình) vác thập giá mình mà theo Ta: đây là những gì ta có quyền hưởng thụ nhưng vì muốn theo Chúa mà ta phải bỏ đi chính mình; và những thói hư tật xấu của mình cũng là những cái Chúa muốn chúng ta từ bỏ… đây có nghĩa là ta phải bỏ đi những vui thú chính đáng hay khoái lạc bất chính để sẵn sàng chấp nhận thánh giá thương đau. 
 
Bỏ tất cả của cải mình có: khi ta lìa trần ta sẽ không thể mang của cải mình theo; và cả cha mẹ, vợ con, anh chị em ta cũng phải chia lìa trong thương khóc…
 
Giáo phụ Gioan Cassian (360-433), người đã gieo tư tưởng về khổ hạnh từ Giáo Hội Đông Phương vào Tây Phương lại diễn tả theo một niệm ý khác.  Ông suy niệm rằng: ba điều từ bỏ này mang những ý nghĩa sau đây: thứ nhất là vật chất, đó là tất cả những gì chúng ta có; thứ hai là những tính hư tật xấu của cuộc sống trước đây; và thứ ba là bỏ tất cả những gì phù phiếm của trần gian đề hướng về một tương lai không được hoạch định bởi con người nhưng bởi Chúa.  Tổ Phụ Abraham đã sống theo tinh thần này khi ông từ bỏ tất cả để theo mệnh lệnh của Chúa: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi” (ST 12:1). 
 
Chúa muốn chúng ta phải chấp nhận ba điều từ bỏ trên để ta luôn cảnh giác đề phòng trong cuộc sống: từ bỏ mọi sự để Chúa làm chủ ta; nếu không thì cha mẹ, vợ con, mạng sống và của cải sẽ trở thành những chúa khác của ta; từ bỏ tất cả để một khi hoàn cảnh đòi hỏi ta phải làm một chọn lựa là vác thánh giá thì ta sẽ sẵn sàng; và sự từ bỏ này cho chúng ta thấy rằng cái mất mát ở đời này tuy dù mang nặng đớn đau nhưng ta chấp nhận để đánh đổi với phúc thật Chúa hứa trên thiên đàng. 
 
LM JP Vũ Minh
Nguồn: Thanhlinh.net

Ngày Đăng:2013-09-07 Lần Xem:1178