Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển
Giáo Xứ Kim Phát

THỜI KỲ THỨ VI TỪ NĂM 2018 - Đến Nay.


Trải qua bao thăng trầm cùng thời gian, giáo xứ Kim Phát ngày nay đã có bộ mặt mới, đời sống tinh thần và vật chất đi vào ổn định; Đó là công lao của biết bao vị tiền bối dưới sự hướng dẫn của các vị mục tử. Một trang sử được đóng lại, mở ra một trang sử mới. Ngày 17-09-2018, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, với tấm lòng hiền phụ, đã bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Văn Bảo, nguyên là cha quản xứ giáo xứ An Hoà, quản hạt Đức Trọng, về làm cha quản xứ giáo xứ Kim Phát, thay cho cha Giuse Đinh Lập Liễm đi nghỉ hưu. Trong những lời ngỏ đầu tiên với giáo xứ, cha tân quản xứ đã nói: ” Sống với nhau phải có tấm lòng “. Sống tốt, sống hiệp nhất, yêu thương và yêu như Chúa yêu thì tất cả đều đẹp. Tuy ngắn ngọn, nhưng chất chứa bao ý nghĩa trong lời nhắn nhủ ấy. Với lòng tin thác vào Thiên Chúa, tin chắc rằng, bước sang trang sử mới giáo dân Kim Phát dưới sự hướng dẫn của vị chủ chăn mới sẽ mang đem lại nhiều kết quả như lòng Chúa mong muốn.

Copyright © Giao Xu Kim Phat · Designed by Ban Truyen Thong Giao Xu