Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển
Giáo Xứ Kim Phát

THỜI KỲ THỨ III TỪ NĂM 1974-1978.

Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu
Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu chánh xứ Kim Phát từ năm 1974 – 1978

Qua những thử thách cũng như thăng trầm theo thời gian, dường như dân Chúa được trọng thưởng. Một giai đoạn mới được mở ra cho giáo xứ.

Ngày 01/09/1974, Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu, phó xứ Thánh Mẫu Bảo Lộc, được bổ nhiệm làm Cha Chánh Xứ Kim Phát. Sau thời gian dài vắng bóng cha, nay có Cha Xứ mới, giáo dân như lại tìm được sức sống tinh thần, đời sống và sinh hoạt giáo xứ trở nên sầm uất.

Trong những năm sát cánh với đoàn chiên Cha Giuse đã năng động và đóng góp cho giáo xứ rất nhiều công sức và vật chất. Được sự hỗ trợ của cha Anphongsô Nguyễn Văn Luận, Cha đã thực hiện được nhiều công việc đáng ghi nhớ như: chỉnh trang gian cung thánh, lập lại bàn thờ mới thay bàn thờ cũ, tháo bớt giàn đà nhà thờ cho được thoáng, sáng sủa thêm, thiết kế và làm gác đàn bằng gỗ, sửa và thay căn nhà cơm được gọn đẹp hơn.

Đang khi các công việc được tiến hành, Cha con đoàn kết cùng nhau xây dựng giáo xứ, niềm vui phấn khởi ấy không được bao lâu. Vào tháng 06/1978 Cha Giuse lại phải rời xứ, giáo xứ lại trở nên vắng bóng chủ chăn.

Trùng với thời điểm kinh tế của giáo dân xuống dốc, đời sống vật chất khó khăn, đa số giáo dân thiếu ăn. Sau hai ba chục năm, nghèo vẫn hoàn nghèo, cộng thêm thiếu thốn đời sống thiêng liêng, giáo xứ thật là ngao ngán và buồn tẻ. Do đó, một số giáo dân chuyển đến nơi khác hoặc đi kinh tế mới.

Copyright © Giao Xu Kim Phat · Designed by Ban Truyen Thong Giao Xu