Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển
Giáo Xứ Kim Phát

THỜI KỲ THỨ II TỪ NĂM 1965-1974.

Cha già Antôn ra đi để lại giáo xứ vắng bóng chủ chăn. Từ tháng 11/1965 đến 01/09/1974, giáo xứ được Cha Laurensô Đỗ Ngọc Giá, chánh xứ Thánh Bình, kiêm nhiệm thêm giáo xứ Kim Phát cùng với các Cha Phó, gồm :

* Cha Đa minh Đỗ Ngọc Thuần
* Cha Phêrô Dương Ngọc Châu
* Cha Đa minh Nguyễn Nam Bắc.

Trong thời gian này, vào năm 1969, trước đà phát triển và gia tăng số giáo dân, giáo xứ Kim Phát mặc dầu không có cha sở trực tiếp, nhưng đã nỗ lực đóng góp công sức và tiền của, cùng với sự hỗ trợ tinh thần của cha Laurensô Đỗ Ngọc Giá, cũng như của một số vị ân nhân, đã xây dựng được một ngôi thánh đường mới tuy nhỏ bé nhưng khang trang, có sức chứa được 370 người.

Thật là một cố gắng đáng kể. Tuy với một số giáo dân ít ỏi, một số cụ ông và một số ân nhân đã không quản vất vả lăn lóc suốt thời gian xây dựng nhà thờ. công việc gặp nhiều khó khăn nhưng sau cùng đã thành công tốt đẹp.

Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền
Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền ký giấy phép xây dựng nhà thờ thứ hai cho Cha Laurensô Đỗ Ngọc Giá, Giám quản giáo xứ Kim Phát với sự chứng kiến của Ban Phần Việc giáo xứ.

Cha Laurensô Đỗ Ngọc Giá
Cha Laurensô Đỗ Ngọc Giá, chánh xứ Thanh Bình, kiêm giám quản giáo xứ Kim Phát cùng Cha Phó Đaminh Đỗ Ngọc Thuần và Ban Phần Việc giáo xứ Kim Phát.

Rước viên đá đầu tiên
Rước viên đá đầu tiên


Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên do Đức Giám Mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám Mục giáo phận chủ sự


Khởi công xây dựng ngôi nhà thờ thứ hai.


Ngôi Nhà Thờ Thứ 2 Đã Hoàn Tất

Copyright © Giao Xu Kim Phat · Designed by Ban Truyen Thong Giao Xu