Ngày 26 tháng 12: Thánh Tê-pha-nô,Tử đạo tiên khởi(Thế kỷ I)


Thánh Tê-pha-nô sinh ra trong một gia đình gốc Do Thái,theo văn hóa Hy lạp.Lúc thiếu thời Thánh Tê-pha-nô được thụ giáo nơi thầy Ga-ma-liên là người biệt phát và là tiến sĩ luật Do Thái có thế giá.Nhờ đó, Tê-pha-nô ngày đêm miệt mài học hỏi và nghiên cứu và trở nên một người rất thông thạo Kinh Thánh

Thánh Tê-pha-nô khi trở lại Kitô giáo là một người đầy lòng tin và Thánh Thần.Ngài đứng đầu danh sách 7 phó tế do các Tông đồ đặt tay. Thánh Tê-pha-nô đã góp phần rất nhiều với các Tông đồ,trong việc làm tăng thêm các tín hữu,kể cả đám rất đông các tư tế thuộc giới bình dân.Cũng chính vì những thành công của người môn đệ Chúa có được do lòng nhiệt thành mà bị người đời ghen ghét,họ đã lôi ngài ra ngoài thành mà ném đá cho.

Trong khi chịu ném đá, Ngài đã bình tĩnh kêu xin những lời cuối cùng tha thứ như Chúa Giêsu khi xưa trên thập giá: “Lạy Chúa,xin đừng chấp họ tội này”.


Nhóm Niềm Tin - Giáo xứ Kim Phát

Ngày Đăng:2011-12-26 Lần Xem:1033