Ngày 14 tháng 12: Thánh Gioan Thánh Giá,Linh mục,Tiến sĩ Hội Thánh(1542-1591)


Thánh Gioan Thánh Giá sinh năm 1542 tại nước Tây Ban Nha.Cha mẹ ngài bị cả gia tộc bên nội hắt hủi vì cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối.Mồ côi cha khi mới hai tuổi, cuộc sống của cả gia đình thật sự khó khăn.

Năm 1551 Gioan được học tại trường các Dì Phước, sau này cậu học về nghề thuốc và làm việc trong một bệnh viện.Thời gian này,Gioan tranh thủ thời giờ để học văn chương và triết học với các cha dòng Tên. Sau này,thầy xin gia nhập dòng Cát Minh và được thụ phong linh mục năm 1568.Từ đó,Ngài lấy danh hiệu là Gioan Thánh Giá và bắt đầu đời sống khổ hạnh và trầm lặng.Cha được dặt làm linh hướng dòng kín Cát Minh ở A-vi-la.Nhờ đó, Ngài và thánh nữ Tê-rê-sa Avila quen biết nhau hơn.Vì cha Gioan có khuynh hướng cải tổ dòng kín cùng với thánh Tê-rê-sa nên gặp nhiều khó khăn và ngăn trở từ những anh em của mình.Ngài đã bị giam cầm trong phòng tối tại tu viện và chính Đức Maria đã giải thoát Ngài.Sau những khó khăn đó,Ngài đã xin phép lập một tỉnh dòng độc lập dành cho các tu sĩ cải cách. Cha Gioan được bầu làm bề trên Tu viện ở Can-ve.

Thánh Gioan Thánh Giá qua đời ngày 14-12-1591.Năm 1726,ngài được phong Hiển Thánh và Đức Giáo Hoàng Pi-ô IX đã tặng Ngài danh hiệu tiến sĩ Hội Thánh năm 1926.


Nhóm Niềm Tin - Giáo xứ Kim Phát

Ngày Đăng:2011-12-14 Lần Xem:938