Ngày 7 tháng 12: Thánh Am-rô-xi-ô, Giám mục,Tiến sĩ Hội Thánh (340-397)

Thánh Am-rô-xi-ô sinh khoảng năm 340 tại một thành phố thuộc đế quốc Rô-ma,Ngài là con một gia đình công chức cao cấp người Roma. Lớn lên,Am-rô-xi-ô cũng dần dần cảm thấy ít tha thiết với những danh vọng thế trần. Mồ côi cha khi còn nhỏ,Am-rô-xi-ô theo mẹ cùng với các anh chị về Rô-ma để học luật và khoa hùng biện.

            Thánh Am-rô-xi-ô học rất giỏi vì có trí thông minh.Năm 370,Ngài được tiến cử làm tổng đốc miền Li-guy-ri – Ê-mi-li,thuộc miền bắc nước Ý.Dân chúng rất cảm phục và yêu mến nhà cầm quyền trẻ tuổi vì đường lối điều hành khôn ngoan và nhân từ của Ngài,nhờ đó học được an cư và lạc nghiệp.Khi vị Giám mục thành Milan qua đời, dân chúng đã ủng hộ và bầu Thánh Am-rô-xi-ô lên kế vị.Ngài vịn cớ vì chưa được chịu phép rửa tội,lại cũng chưa học đạo và nhiều lý do khác không xứng đáng để từ chối. Ngài còn làm nhiều việc để tỏ ra không xứng đáng nhưng dân chúng vẫn luôn hết lòng ủng hộ vì ai nấy biết rõ con người thật của Ngài. Sau cùng không thể từ chối được nữa vì có lời yêu cầu của hoàng đế Va-len-ti-nô và các bạn hữu,Ngài đành chấp thuận và được tấn phong Giám mục ngày 7-12-374.

Ngay sau ngày chịu chức,Thánh nhân đã phân phát hết gia sản của mình cho người nghèo,đời sống của Ngài càng tỏ ra nhiệm nhặt,nhân từ và tận tụy với nhiệm vụ thiêng liêng hơn nữa.

            Ngài luôn cố gắng bênh vực giáo hội chống lại lạc giáo A-ri-ô,gột rửa các vết tích ngoại giáo,dùng ảnh hưởng của mình để mưu ích cho giáo hội và các linh hồn.Ngoài vị thế là một chủ chăn nhân từ và hoạt động,một nhà cố vấn khôn ngoan và cương nghị, Đức Giám mục Am-rô-xi-ô còn nổi tiếng là bậc thầy lỗi lạc,sáng tác nhiều sách quý giá.Ngài còn là vị giám much có công cải cách nhạc phụng vụ La-tinh.

            Cả cuộc đời hoạt động truyền giáo và sáng tác miệt mài đã làm hao mòn sức khỏe của Ngài.Ngày 4-3-397,ngài kiệt sức nằm liệt giường và yên nghỉ trong Chúa.


Nhóm Niềm Tin - Giáo xứ Kim Phát

Ngày Đăng:2011-12-07 Lần Xem:888