Thánh Hiêrônimô run sợ Phán Xét Chung.

TRUYỆN ĐƠN SƠ VỀ GIÁO LÝ VÀ GIÁO DỤC

 

Thánh Hiêrônimô run sợ Phán Xét Chung.

 

Thánh Hiêrônimô tin rằng Thánh Địa là nơi sẽ xảy ra cuộc Phán Xét Chung, vì thế, ngài hy sinh qua ở ngay tại Thánh Địa, đêm ngày ăn chay, cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, nhớ đến Ngày Tận Thế, Ngày Chúa phán xét chung, để nhắc nhở mình phải luôn luôn sống trong sự ăn năn thống hối và đền tội.

Ngày Đăng:2013-01-19 Lần Xem:1408