Phúc Âm và Ngày Tận Thế

TRUYỆN ĐƠN SƠ VỀ GIÁO LÝ VÀ GIÁO DỤC

 

Phúc Âm và Ngày Tận Thế

 

Phúc Âm tả rất rõ về Ngày Tận Thế.

Đó là ngày mặt trời sẽ sầm tối lại, mặt trăng không còn chiếu rạng, tinh tú từ trời sa xuống, các ngôi sao trên trời bị lay chuyển (x. Mt 24,29).

Đó là ngày Chúa Giêsu hiện đến trên đám mây đầy quyền năng và vinh quang, làm cho mọi người trên mặt đất khiếp sợ và đấm ngực (x. Mt 24,30).

Đó là ngày Chúa Giêsu sai thiên thần thổi loa cho kẻ chết sống lại, cho mọi người phải tụ họp trước mặt Ngài để Ngài phán xét chung thẩm (x. Mt 24,31).

Đó là ngày Chúa Giêsu thưởng phạt rất công thẳng (x. Mt 16,27).

Đó là ngày Chúa Giêsu phân chia loài người ra làm hai, kẻ lành bên hữu, kẻ dữ bên trái, với hai số phận khác nhau, thiên đàng đời đời và hoả ngục muôn kiếp (x. Mt 25,31-46).

Ngày Đăng:2013-01-19 Lần Xem:1333