Có ba lần Chúa đến.

TRUYỆN ĐƠN SƠ VỀ GIÁO LÝ VÀ GIÁO DỤC

 

Có ba lần Chúa đến.

 

Chúa đến lần thứ nhất: đến để Nhập Thể làm người. Đây là lần Chúa đến trong sự yếu hèn.

Chúa đến lần thứ hai: đến để ban ơn cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta lãnh nhận các Phép Bí Tích, khi chúng ta sống đức yêu người như Chúa dạy.

Chúa đến lần thứ ba: đến trong oai vang để phán xét kẻ sống (người lành) và kẻ chết (người dữ).

Ngày Đăng:2013-01-19 Lần Xem:1264