Chú ý! Xin Nhập Từ Khóa Tìm Kiếm.

Thành Ngữ - Tục Ngữ

Linh Mục: Giuse Đinh Lập Liễm

Giáo Xứ Kim Phát - Giáo Phận Đà Lạt

***

Sưu Tầm và Biên Tập