Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

THIÊN CHÚA TỎ MÌNH RA CHO NHÂN LOẠI

Chi Tiết

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY A

ƠN GỌI BIẾN HÌNH ĐỔI DẠNG

Chi Tiết

CHÚA NHẬT PHỤC SINH A,B,C

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI THẬT

Chi Tiết

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN A

BIẾT ĐÓN NHẬN THA NHÂN

Chi Tiết

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN A

HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Chi Tiết

Chúa Nhật 28 Thường Niên C

Thể Hiện Lòng Biết Ơn

Chi Tiết

Lễ Thăng Thiên A

Giáo Hội Thi Hành Sứ Vụ Mới

Chi Tiết

Lễ Chúa Ba Ngôi - A

Thiên Chúa Là Nguồn Yêu Thương

Chi Tiết